Zdrowie z natury

ZDROWIE Z NATURY – PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY GNOJNIK

                           (01.05.2016r. – 30.09.2016r.)

Partnerzy projektu:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Grupa Nieformalna Zielarze

Fundacja Arts

Zakładane cele projektu zostały osiągnięte poprzez działania promujące profilaktykę zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym organizację warsztatów zielarskich, warsztatów wykonywania naturalnych kosmetyków oraz aktywność ruchową z Nordic Walking w środowisku lokalnym gminy Gnojnik.

Pierwszym zrealizowanym celem była „Edukacja prozdrowotna wybranej grupy młodzieżowej, której członkowie byli ambasadorami zdrowego stylu życia w młodzieżowym środowisku”poprzez organizację warsztatów przeprowadzonych dla młodzieży, w szczególności związane z wykonywaniem eko kosmetyków a także wspólne spacery i udział w zbiórce ziół.  Kolejnym zrealizowanym zadaniem była „Edukacja prozdrowotna wybranej grupy rodziców, którzy chcieli stosować zdobytą podczas projektu wiedzę na co dzień”, został osiągnięty przez warsztaty zielarskie prowadzone przez członkinię grupy nieformalnej Zielarze, a także przez specjalnego gościa zaproszonego na warsztaty prof. Wiktora Stelmacha, który leczy ziołami i jest fizjoterapeutą. Trzecim celem była „integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Gnojnik wokół idei zdrowego stylu życia”, który również został osiągnięty poprzez realizację wspólnych warsztatów  i spacerów na łonie natury i poszukiwaniu ziół oraz obserwację przyrody.

Działania zrealizowane w czasie projektu:

  • 20 młodych ludzi z Gminy Gnojnik podniosło swoje kompetencje w zakresie wykonywania naturalnych kosmetyków i wykorzystania ziół w pielęgnacji ciała
  • 30 osób z gminy Gnojnik podniosło swoje kompetencje w zakresie zdrowego odżywiania i wykorzystania ziół w profilaktyce zdrowia
  • 40 mieszkańców gminy Gnojnik z organizacji pozarządowych dbało o zdrowie poprzez regularną aktywność ruchową poprzez organizacji spacerów Nordic Walking
  • ok. 100 osób wzięło udział w wystawie produktów wykonanych podczas warsztatów i zdrowego żywienia podczas wydarzenia „Eco Fashion Night”
  • 250 mydełek zostało wykonanych podczas warsztatów
  • 20 woreczków z suszonymi ziołami przygotowano podczas warsztatów
  • 12 godz. warsztatów ziołolecznictwa
  • 12 godz. warsztatów wykonania naturalnych kosmetyków
  • 5 spacerów Nordic Walking
  • 1 wystawa podczas Eco Fashion Night