Wolność kocham i rozumiem

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

(20.05.2014r- 15.06.2014r.)

Partnerzy projektu:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Celem zadania pod nazwą „Wolność kocham i rozumiem” było przypomnienie młodym ludziom, uczniom szkół w gminie Gnojnik oraz starszym mieszkańcom gminy o wydarzeniach sprzed 25 lat poprzez organizowanie wydarzenia kulturalnego i wspólne świętowanie rocznicy 25 lat wolności. Pokazanie ludzi ze środowiska lokalnego, którzy byli zaangażowani w proces przemian na Pogórzu Wiśnickim, ich zaangażowanie i wkład w odzyskanie wolności. Realizacja tego ważnego przekazu informacji dotyczącej dziedzictwa minionych 25 lat odbyła się poprzez artystyczne środki wyrazu- muzykę połączoną z oprawą plastyczną. W ramach projektu zebrano dokumentację o ludziach ze środowiska lokalnego, którzy byli zaangażowani w proces przemian, przeprowadzono wywiady i wykonano zdjęcia oraz zorganizowano koncert piosenek o wolności pod tytułem „Wolność kocham i rozumiem”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie szkół z Gminy Gnojnik, przedstawiciele innych organizacji i instytucji w regionie oraz mieszkańcy gminy Gnojnik. Łącznie w projekcie wzięło udział ok. 400 osób. Główne uroczystości odbyły się w Gnojniku, które rozpoczęła uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Mariana Zapióra w której  uczestniczyły dzieci, młodzież oraz dorośli. Nie zabrakło pocztów sztandarowych miejscowych szkół. Następnie miał miejsce koncert patriotyczny w parku w Gnojniku, gdzie miała miejsce prawdziwa lekcja historii, wyrażona w muzyce, fotografii oraz słowie.