Eco Camp- Pojezierze Suwalskie

Dowiedz się więcej

Doniesienia z Eco Campu Vesny

Eco Camp Pojezierze Suwalskie 2017 już na półmetku?. Aktywny wypoczynek na Suwalszczyźnie rozpoczęliśmy od rannego niedzielnego spaceru po rozlewisku rzeki Narwi na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego, gdzie znajduje się kilka wież widokowych i kładki z ruchomymi pomostami. Do Waniewa dotarliśmy w dzień odpustu parafialnego i przy okazji niektórzy zrobili odpustowe zakupy??
Kolejnym miejscem na szlaku była wizyta w Pentowie czyli Europejskiej Wsi Bocianów. W tej wsi znajduje się tylko jedno gospodarstwo i właśnie tę urokliwą zagrodę wybrały sobie bociany na zbudowanie swoich gniazd. Dzięki dwóm wieżom powstałym na terenie Pentowa miłośnicy przyrody mogą obserwować zarówno żerowiska bocianie, jak i ich gniazda. Dodatkową atrakcją jest „Bociania Galeria”, która oferuje pamiątki, pocztówki i wydawnictwa przyrodnicze. Dzięki występowaniu tutaj jednej z największych w Polsce kolonii bociana białego, stało się ono atrakcyjnym terenem zarówno przyrodniczym, jak i edukacyjnym.

Ze względu na dużą liczebność bocianów białych na terenie Pentowa, w 2001 roku niemiecka Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Przyrody EURONATUR przyznała wsi tytuł „Europejskiej Wsi Bocianiej”. Wyróżnienie to jest przyznawane od 1994 roku, a w każdym kraju może je otrzymać tylko jedno miejsce.
W poniedziałek wskoczyliśmy na rowery żeby przejechać urokliwą trasą wokół jeziora Wigry. Była oczywiście kąpiel w jeziorze?.Wstąpiliśmy do klasztoru na Wigrach?. W tym dniu po raz pierwszy zobaczyliśmy front atmosferyczny i zakopaliśmy się naszym autokarem w piaskach Studzianego Lasu??Na finał wycieczki rowerowej zmoczyła nas ulewa, a wieczorem kolejne ognisko z tańcami na trawie, kiełbaskami i świeżymi rybkami smażonymi na ognisku, złowionymi przez Pawła i Patryka w Czarnej Hańczy.