O nas

Co robimy i kim jesteśmy

Nasza historia

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA zostało powołane w lutym 2013 roku. Siedziba i biuro Stowarzyszenia mieści się w Gnojniku (32-864 Gnojnik 300).

Założyciele VESNY to pasjonaci podróży i górskich wędrówek , którzy promują wśród lokalnej społeczności wędrówki po turystycznych szlakach Polski i Europy.

Stowarzyszenie realizuje projekty edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowia współpracując w tym zakersie ze szkołami i przedszkolami. 

Wędrówki

Jednym z naszych głównych celów Stowarzyszenia Vesna jest aktywizacja mieszkańców regionu poprzez organizację wędrówek i wycieczek krajoznawczych.

Zdrowie

Profilaktyka zdrowia jest dla nas bardzo ważna. Wspieramy działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia.

Edukacja

Wiemy jak ważna jest właściwa edukacja. Kierujemy nasze działania do najmłodszych prowadząc akcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach.

Dumni z partnerstwa

Partnerami Vesny są samorządy wszystkich szczebli: gminy, powiaty, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie Vesna jest członkiem Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku (LGD).it libero.

Referencje

Zarząd

Bożena Malaga-Wrona
Prezes

Inicjatorka powołania i jedna z założycielek Stowarzyszenia Regiony Nowych Szans Vesna w Gnojniku, które propaguje turystykę, profilaktykę zdrowia, ekologię i rozwój gospodarczy regionu.

[more]

Zrealizowała kilkanaście projektów edukacyjnych w partnerstwie z ogólnopolskimi organizacjami pozarządowymi (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja PGNIG, Fundacja PKO BP, WFOŚiGW), instytucjami samorządowymi trzech szczebli: gminy, powiatu i województwa oraz z biznesem. Za działania społeczno-charytatywne nagrodzona tytułem Osobowość Roku 2016”.

Menadżer zarządzania, komunikacji i CSR. Doświadczenie dotyczące budowania strategii komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu zdobywała w dużych grupach kapitałowych w sektorze energetycznym, oraz współpracując z branżowymi organizacjami pozarządowymi: PZITS, Izbą Gospodarczą Gazownictwa.

Inicjatorka i realizatorka multimedialnej wystawy gazowniczej w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce. Odznaczona medalem za zasługi dla Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz brązowym medalem państwowym za długoletnia służbę. Współautorka jednej z pierwszych strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce.

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, MBA na Uniwersytecie Gdańskim i GFKM oraz podyplomowych studiów na kierunkach: Informacja Publiczna w Mediach w UJ oraz Strategie CSR w Akademii L. Koźmińskiego. Absolwentka XI edycji „Szkoły Liderów” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Angelika Wrona
Sekretarz

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku judaistyka. Wolontariuszka w Jewish Community Center pomagająca odbudować kulturę żydowską w starym Krakowie. Członek organizacji Erasmus Student Network zajmującej się studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi do Krakowa na studia. Koordynatorka Cracow Fashion Night 2017.

Pasjonatka fotografii (absolwentka V Technikum Szkoły Szczepanika w Tarnowie o profilu fototechnik), a także podróży po świecie i górskich wędrówek.

Bartłomiej Klimas
Skarbnik

Magister nauk ekonomicznych w specjalności rachunkowość i rewizja finansowa. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów. Prezes Zarządu i udziałowiec w dwóch spółkach działających w branży księgowej oraz zarządzania i rozwoju.

Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy i udziałowiec w spółce działającej w branży marketingowo-reklamowej, Skarbnik oraz Członek w stowarzyszeniu, które propaguje rozwój gospodarczy regionu, turystykę, ekologię, aktywność fizyczną oraz współpracę na osi sektor pozarządowy – sektor gospodarczy – sektor publiczny.

Skarbnik/Dyrektor Finansowy w Fundacji, która zajmuje się szerzeniem wiedzy w dziedzinie ekologii, kultury, ochrony zabytków. Zajmuje się księgowością i rachunkowością oraz pomocą w organizacji, zarządzaniu i rozwoju przedsiębiorstw krajowych, przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznych, jak i organizacji pozarządowych.

Tworzy i rozlicza części finansowe projektów o dotacje. Ocenia i tworzy analizy finansowe, biznes plany na zlecenie banków pod kredyty i dotacje klientów banków.

Organizator kursów i szkoleń z zakresu księgowości, podatków, obsługi programów księgowych, marketingu. Współpracuje z biegłymi rewidentami i biegłymi sądowymi w zakresie finansów.

Małgorzata Krzeczek
Dyrektor Biura

Z wykształcenia pedagog, technik ekonomista ( absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, o specjalności opiekuńczo-wychowawczej, studiów licencjackich na Wydziale Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, o specjalności praca kulturalno- oświatowa oraz Technikum Ekonomicznego w Czchowie w zawodzie technik ekonomista.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk w Centrum Kultury w Gnojniku oraz Centrum Kultury w Lipnicy Murowanej. Muzyk- gitarzystka, wokalistka zespołu muzycznego. Pasję do muzyki łączy z organizacją eventów i szkoleń.