Kupalnocka u Godfryda

KUPALNOCKA U GOTFRYDA- ŚWIĘTOJAŃSKI JARMARK KULTURY I SZTUKI LUDOWEJ

                             (15.04.2015r- 15.07.2015r.)

Partnerzy projektu:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Projekt związany z upowszechnianiem wiedzy o regionie powiatu brzeskiego poprzez organizację warsztatów obrzędowości ludowej i prezentację kultury i sztuki Pogórza. Zostały przeprowadzone  warsztaty organizowane dla młodzieży z gminy Gnojnik i  prowadzone wspólnie z młodzieżą z zespołu Porębianie. Młodzież obserwowała w jaki sposób wyglądają tańce ludowe, uczyła się tańczyć i śpiewać oraz wspólnie z zespołem przygotowywać obrzęd nocy świętojańskiej, który zaprezentowali w dniu 20 czerwca 2015 roku. Odbyła się  prezentacja wyrobów twórców ludowych. W program Kupalnocki wplecione zostały elementy z historii Gosprzydowej, np. w wydarzeniu uczestniczył rycerz Gotfryd, który jak podają źródła założył wioskę. W historyczną postać Gotfryda  wcielił się Francisco Javier Diaz Chamorro –  gość z Hiszpanii, przebywający w Polsce w ramach Wolontariatu Europejskiego i współpracujący ze stowarzyszeniem Vesna. Organizatorzy przygotowali także cegiełkę „Gosprzydowskiego Anioła” z okolicznościową pieczęcią.  W prezentacji wyrobów ludowych udział wzięły gospodynie z gminy Gnojnik, które pokazywały swoje wyroby a także  prowadziły  warsztaty wicia wianków. Poprzez organizację Kupalnocki u Gotfryda upamiętniono rocznicę powstania  Gosprzydowej. Informacja o jubileuszu komunikowana była we wszystkich materiałach promocyjnych: banerach, plakatach, zaproszeniach, informacjach prasowych oraz podawana przez konferansjera podczas wydarzenia w dniu 20 czerwca 2015 roku. Podczas „Nocy Świętojańskiej” młodzież ze Stowarzyszenia Vesna oraz z Zespołu Porębianie zaprezentowała obrzęd kupalnocki. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański.