KSOW- Wolontariat

„Budowanie ścieżki kariery przez wolontariat”

Partner wiodący: Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna”, wraz z partnerami dodatkowymi: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie”, Fundacja Rozwoju Umiejętności i Relacji, Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Budowanie ścieżki kariery przez wolontariat”.

Realizacja operacji rozpoczyna się 18 lutego 2019r. i kończy się w dniu 30 października 2019r.

Kwota dofinansowania: 117 056,19 zł.

Celem operacji jest rozwój aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości u 120 uczestników oraz stworzenie warunków sprzyjającym zaangażowaniu się młodzieży w wieku 13-19 lat z powiatu brzeskiego w działania wolontarystyczne w terminie 18.02.2019r. do 30.10.2019r.

Efektem długoterminowym przedmiotowego projektu będzie: 1. Wzrost poziomu wiedzy nt. znaczenia wolontariatu, w tym dla aktywizacji zawodowej i rozwoju kariery, u 50 uczniów w wieku 13-19 lat z terenu powiatu brzeskiego, 2. Wzrost wiedzy i umiejętności co najmniej 100 uczniów w wieku 13-19 lat z terenu powiatu brzeskiego z zakresu wolontariatu i podejmowania inicjatyw obywatelskich w szkole i w środowisku lokalnym, 3. Wzrost aktywności 120 uczestników, mieszkańców powiatu brzeskiego w działania na rzecz środowiska lokalnego , 4. Wzrost współpracy i integracji JST/NGO/biznesu i innych grup społecznych z uczniami szkół w wieku 13- 19 lat z terenu powiatu brzeskiego.

Formy realizacji operacji: W ramach realizacji operacji zaplanowano: 1. Szkolenie – Wolontariat – budowanie ścieżki kariery, 2. Warsztaty – Młodzieżowe Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego, 3. Podróże po lokalnym rynku pracy, 4. Konkurs- najlepsza inicjatywa lokalna, 5. Dni wolontariatu.

Odbiorcami operacji będą:
– 65 osób (10 uczestników + 2 trenerów + 1 opiekun = 13 osób x 5 grup=65 osób)- Szkolenie- Wolontariat – budowanie ścieżki kariery.
– 135 osób- ( w tym 24 uczestników-młodzieży w wielu 13-10 lat + 2 trenerów + 1 opiekun = 27 osób x 5 grup = 135 osób). Razem 135 osób- (Warsztaty- Młodzieżowe Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego).
– 55 osób- młodzieży w wieku 14-19 lat( 50 Młodzieżowych Liderów Wolontariatu plus 5 opiekunów) – Podróże po lokalnym rynku pracy.
– 800 osób w tym uczestników szkoleń, warsztatów (123 osób) oraz społeczności szkoły i zaproszeni goście : JST, biznes, inne NGO ( 677 osób). Łącznie w dniach wolontariatu weźmie udział 800 osób- Dni wolontariatu.

   
 
 
 
 
 
 
 
 

dav

dav

dav

 

dav

dav

dav