Integracja międzypokoleniowa

INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

(10.10.2014r.- 15.11.2014r.)

Partnerzy projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Gmina Gnojnik

W ramach projektu w dniach 11-12 października zorganizowana została dwudniowa wyprawa górska w Bieszczady. Wędrówka prowadziła szlakiem z Wołosatego na Tarnicę i z Tarnicy do Ustrzyk Górnych. Zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasy i śpiewaniem piosenek turystycznych. W drugim dniu uczestnicy zobaczyli Solinę oraz zwiedzali największy w Polsce skansen w Sanoku. Zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich działań: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.

14.11.2014r. Zorganizowano wydarzenie pod nazwą „Vesna Slideshow Party”, podczas którego zaprezentowane zostały materiały z przebiegu wędrówek i wycieczek stowarzyszenia Vesna oraz zrealizowanych projektów w 2014 roku. Członkowie stowarzyszenia Państwo Beata i Bogusław Wątorowie zaprezentowali zdjęcia z podróży do Armenii i Gruzji. Podczas wydarzenia przekazano uczestnikom płyty DVD z filmem o Gminie Gnojnik.

Osiągnięte rezultaty:

  • nastąpiła integracja międzypokoleniowa z uwagi na udział w projekcie dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
  • uczestnicy poznali najciekawszy szlak górski w Bieszczadach i zdobyli najwyższy szczyt polskich Bieszczadów – Tarnicę,
  • uczestnicy poznali dziedzictwo kultury ludowej i przemysłu naftowego w skansenie w Sanoku,
  • uczestnicy zwiedzili zaporę solińską,
  • zorganizowano spotkanie edukacyjno-integracyjne „Vesna Slideshow Party”
  • przygotowano prezentację zdjęć z działalności stowarzyszenia w 2014r..
  • przygotowano prezentację edukacyjną o wyprawie do Armenii i Gruzji.