Edukacja ekologiczna przedszkolaków

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZEDSZKOLAKÓW I ROZWÓJ OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W GNOJNIKU

( 01.05.2016 r.- 30.09.2016 r.)

Partnerzy projektu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Projekt „Edukacja ekologiczna przedszkolaków i rozwój Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Gnojniku” został zrealizowany przy wsparciu finansowym  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu edukacji ekologicznej.

Projekt zrealizowano w partnerstwie z właścicielami zagrody „Wąsówka” , z którymi w partnerstwie społeczno-prywatnym rozwijany jest Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Gnojniku. Działania w projekcie skierowane były do przedszkoli w: Gnojniku, Uszwi, Biesiadkach, Lewniowej, Gosprzydowej i Tymowej.

Stowarzyszenie Vesna poprzez realizację poszczególnych działań projektowych osiągnęło zaplanowane cele, w szczególności:

  • nastąpił wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ochrony powietrza                              i świadomości ekologicznej wśród lokalnych mieszkańców w szczególności przedszkolaków z gminy Gnojnik i gminy Czchów.
  • zachęcono dzieci  do zmniejszania ilości produkowanych odpadów oraz kreatywnego wykorzystania odpadów już powstałych  tzw. „domowego recyklingu”.
  • wykorzystano atrakcyjne formy przekazu i poprzez to zachęcono dzieci do uczestnictwa w edukacji ekologicznej prowadzonej w różnych formach. Pokazano, że nauka może być świetną zabawą.
  • poprzez wykonanie ogródka skrzata i wstawienie tablic edukacyjnych na ścieżce rozwinięto  ośrodek edukacji ekologicznej wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą dydaktyczną, będącego bazą wypadową wycieczek krajoznawczych mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z atrakcjami krajobrazowymi oraz dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym regionu.
  • W ramach projektu w miesiącach maj-czerwiec przeprowadzono warsztaty edukacji ekologicznej dla przedszkoli z: Gnojnika, Uszwi, Biesiadek, Lewniowej, Gosprzydowej i Tymowej. Zajęcia odbywały się w salach przedszkolnych w odpowiednio dobranych grupach.
  • W związku z przeprowadzeniem warsztatów wśród uczniów przedszkoli biorących udział w projekcie ogłoszony został konkurs na najlepszą pracę wykonaną z odpadów- eko-kostium. Konkurs ogłoszony został w maju,  a rozstrzygnięcie nastąpiło w czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego. Przedszkolaki z rodzicami mogli przygotowywać swoje prace  i zgłaszać je do konkursu. Następnie komisja wybrała najlepsze prace i przyznała nagrody   i wyróżnienia. W związku z tym, że do konkursu zgłosiła się bardzo duża ilość przedszkolaków, Jury postanowiło nagrodzić najlepsze prace nie tylko dyplomami i nagrodami rzeczowymi ale także możliwością zaprezentowania ich na pokazie mody, a wszystkim którzy wykonali kostiumy przyznać wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród rzeczowych. Nagrody rzeczowe przyznano także wszystkim przedszkolom – placówkom a w szczególności kadrze pedagogicznej, która otrzymała w nagrodę zestawy edukacyjne do prowadzenia zajęć  tw przedszkolach.  Nagrody  miały charakter edukacyjny i ekologiczny. Najlepsze prace wzięły udział w pokazie eko mody, który Stowarzyszenie Vesna zorganizowało we wrześniu w ramach innego projektu edukacyjnego finansowanego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  W ramach wydarzenia „Eko Fashion Night”  przedszkolaki   zaprezentowały się na wybiegu i zostały nagrodzone gromkimi brawami.