Akademia młodych pasjonatów

AKADEMIA MŁODYCH PASJONATÓW- NASZE DZIEDZICTWO, NASZE PASJE

(15.01.2014r. – 15.07.2014r.)

Partnerzy projektu:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Gmina Gnojnik

Zadanie skierowane było bezpośrednio do grupy 60 osób, młodzieży w wieku 13-19 lat, mieszkańców Gminy Gnojnik, dla których przygotowano cykl warsztatów artystycznych. W projekcie uczestniczyli również odbiorcy z innych grup wiekowych- twórcy ludowi, społeczność lokalna oraz przedstawiciele środowisk artystycznych z zagranicy ok. 700 osób.

Projekt podjął działania wzmacniające tożsamość uczestników poprzez udział w warsztatach i spotkaniach z lokalnymi twórcami ludowymi, integrującymi społeczność lokalną. W innowacyjny sposób został zaprojektowany słowiański obrzęd nocy świętojańskiej połączony z szekspirowską wizją literacką zawartą w komedii „Sen nocy letniej”. Szeroki zakres działań warsztatowych pozwolił rozwinąć u uczestników zainteresowania sztuką ludową i dziedzictwem regionu. Akademia była cyklem warsztatów związanych z niematerialnym dziedzictwem Gminy Gnojnik, a w szczególności z lokalnymi obrzędami kultury ludowej.  Warsztaty zrealizowane zostały przy współpracy z lokalnymi twórcami ludowymi, etnografem, choreografem oraz artystami zrzeszonymi w Polskim Związku Artystów Plastyków Okręg Tarnowski na mocy umowy partnerskiej pn. „Tygiel kultury- interdyscyplinarna sieć współpracy artystów europejskich”. W ramach projektu odbył się  wykład „Inspiracje i drogowskazy”, motywujący uczestników do twórczego i aktywnego działania, oraz zajęcia w gospodarstwie agroturystycznym i siedzibie Cyrku Safarii.