Day

4 marca, 2021

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie – region geograficzny w południowej Polsce. Nazwa pochodzi od miasta Dynów. Na zachodzie graniczy z Pogórzem Strzyżowskim (granicą jest Wisłok), na wschodzie z Pogórzem Przemyskim (granicą jest San na odcinku...
Więcej