Sukcesja

Sukces w sukcesji gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich

Partner wiodący: Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna”, wraz z partnerami dodatkowymi: Centrum Prawno -Szkoleniowym sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Usługowym Małgorzata Dudek i Fundacją Rozwoju Umiejętności i Relacji rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Sukces w sukcesji gospodarstw rolnychi przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich”.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 marca 2019 r. i kończy się w dniu 30 października 2019 r.

Kwota dofinansowania: 395 104,80 zł

Celem operacji jest objęcie wsparciem szkoleniowym z zakresie sukcesji gospodarczej rozumianej jako element wpierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich mieszkańców z terenu województw małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego i lubelskiego oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie sukcesji gospodarczej, tj.:

Efektem długoterminowym przedmiotowego projektu będzie: 1. Wzrost wiedzy i świadomości nt. sukcesji gospodarczej u 1630 osób z terenu 5 województw w zakresie szeroko rozumianej sukcesji gospodarczej. 2. Wzrost aktywności u 1630 osób z terenów obszarów wiejskich przyczyniających się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, ograniczania obszarów ubóstwa. 3. Wzrost współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami/gospodarstwami rolnymi a jest na rzecz budowania silnych gospodarstw rolnych/przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich. 4.Publikacja w formie e-booka dotycząca kompleksowej tematyki sukcesyjnej. 5. Utworzenie nowych miejsc pracy, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich a także upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.  Sukcesja gospodarcza to temat, który w ostatnich latach staje się coraz bardziej zauważalny. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim fakt, że pokolenie, które zaczynało prowadzić biznes w realiach wolnego rynku, tj. po transformacji ustrojowej osiąga wiek emerytalny i staje przed koniecznością przekazania firmy następcy prawnemu. Według badań prowadzonych przez Instytut Biznesu Rodzinnego jedynie 13% przedsiębiorstw ma opracowany (lub jest w takcie opracowywania) plan sukcesji gospodarczej. To znaczy, że 87% firm nie wie, co będzie się działo z majątkiem, pracownikami, kredytami, relacjami rodzinnymi w sytuacji, kiedy dotychczasowy właściciel umrze lub wskutek różnych zdarzeń losowych nie będzie mógł podejmować decyzji w firmie.

Formy realizacji operacji: W ramach projektu zaplanowano szkolenia i konferencje dla właścicieli dużych gospodarstw rolnych, przedsiębiorców i dla przedstawicieli samorządów w tych województwach – 40 szkoleń, 5 konferencji oraz e-booki, które będą rozdawane na szkoleniach (zawierające najważniejsze informacje a także wzory dokumentów);

Odbiorcami operacji będą:

  • 20 szkoleń – właściciele oraz rodziny (potencjalnych spadkobierców) właścicieli gospodarstw rolnych z terenów woj. małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą;
  • 20 szkoleń – przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu 5 województw objętych operacją z terenów wiejskich oraz działający na rzecz terenów wiejskich;
  • 5 konferencji, które będą kierowane do ww. grup odbiorców.

 


„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

 Zaproszenie na Szkolenie

 

 

Formularz zgłoszeniowy (woj. małopolskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezH3m4woBMTSokRvx5vmCD52x76SpGYurGnEL-oZ1wlwk-lw/viewform

Formularz zgłoszeniowy (woj. świętokrzyskie):   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWE_NsuXJnx5LA1cqD5YYiNZ5OBDC05LTsTT2DArV129Hb-w/viewform

Formularz zgłoszeniowy (woj. małopolsksie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezH3m4woBMTSokRvx5vmCD52x76SpGYurGnEL-oZ1wlwk-lw/viewform

Projekt pn. „Sukces w sukcesji gospodarczej gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich” rozpoczęty !

Dlaczego sukcesja jest taka ważna ? Jak bezpiecznie przekazać następcy firmę lub gospodarstwo, a tym samym unikać problemów wynikających z trudnych i nieprzewidzianych sytuacji życiowych ? Jak zabezpieczyć dodatkowe środki na emeryturę ? Na te i inne pytania, odpowiedzi można znaleźć można podczas szkoleń realizowanych przez Stowarzyszenie „Vesna” w ramach projektu pn. „Sukces w sukcesji gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich”.

Zrealizowaliśmy już pierwsze szkolenia pn. „Sukces w sukcesji – skuteczna sukcesja gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich”, dla rolników i przedsiębiorców działających na obszarach wiejskich, które odbyło się 30. lipca w Lewniowej (woj. małopolskim).

Zainteresowanie szkoleniem było bardzo duże, dlatego też uczestników było więcej niż początkowe założenia organizatorów. Z informacji zwrotnych od odbiorców wynika, że temat sukcesji i zagadnień z nią związanych należy rozszerzać, by tym samym zwiększać świadomość procesu przekazywania firm, gospodarstw rolnych kolejnym pokoleniom.

Już niebawem odbędą się kolejne szkolenia dla: samorządowców 3.08.2019 r. o godz. 8:00 w Hotelu „Ameliówka” ul. Bohdana Kosińskiego 2, 26 – 001 Mąchocice Kapitulne (woj. świętokrzyskie) (brak wolnych miejsc) oraz przedsiębiorców i rolników 6.08.2019 r. o godz. 11:00 w Restauracji „Szyszkarnia”, ul. Piastowska 8, 32 – 800 Brzesko (woj. małopolskie) (5 wolnych miejsc ).

Projekt realizowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/3770,szkola-przedsiebiorcow-i-rolnikow-rozpoczal-sie-projekt-sukces-w-sukcesji-gospodarstw-rolnych-i-przedsiebiorstw

Formularz zgłoszeniowy (woj. małopolskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezH3m4woBMTSokRvx5vmCD52x76SpGYurGnEL-oZ1wlwk-lw/viewform

Formularz zgłoszeniowy (woj.świętokrzyskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWE_NsuXJnx5LA1cqD5YYiNZ5OBDC05LTsTT2DArV129Hb-w/viewform

Formularz zgłoszeniowy (woj. małopolskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezH3m4woBMTSokRvx5vmCD52x76SpGYurGnEL-oZ1wlwk-lw/viewform

Sukcesja dla samorządów w Małopolsce

W jaki sposób wspierać przedsiębiorczość dzięki sukcesji gospodarczej? Jak budować atmosferę przyjazną rozwojowi przedsiębiorczości poprzez tworzenie wielopokoleniowych firm, gospodarstw? Odpowiedzi na te i inne pytania mogli znaleźć samorządowcy Małopolski podczas szkolenia pn. „Sukces w sukcesji – rola samorządów terytorialnych oraz instytucji działających na obszarach wiejskich w kształtowaniu postaw umożliwiających sukcesję gospodarczą” które odbyło się 31.07.2019r. w Zawadzie Uszewskiej (gmina Gnojnik).

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna” zrealizowało pierwsze z cyklu szkoleń skierowane do samorządowców. W szkoleniu wzięli udział wójtowie, starostowie, radni oraz pracownicy urzędów z terenu Małopolski. Tematem przewodnim była sukcesja gospodarcza oraz rola samorządów we wspieraniu przedsiębiorców, rolników w tym zakresie, sposobów organizowania wsparcia podmiotów dokonujących sukcesji gospodarczej.
Już niebawem odbędą się kolejne szkolenia dla : samorządowców 3.08.2019 r. o godz. 8:00 w Hotelu „Ameliówka” ul. Bohdana Kosińskiego 2, 26 – 001 Mąchocice Kapitulne (woj. świętokrzyskie) (brak wolnych miejsc) oraz przedsiębiorców i rolników 6.08.2019r. o godz. 11.00 w Restauracji „Szyszkarnia” , ul. Piastowska 8, 32-800 Brzesko (woj. małopolskie) ( 5 wolnych miejsc).
Projekt realizowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

sdr

Formularz zgłoszeniowy (woj. świętokrzyskie) : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWE_NsuXJnx5LA1cqD5YYiNZ5OBDC05LTsTT2DArV129Hb-w/viewform

 

 

Formularz zgłoszeniowy (woj.małopolskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezH3m4woBMTSokRvx5vmCD52x76SpGYurGnEL-oZ1wlwk-lw/viewform

Kolejne szkolenie w ramach projektu pn. „Sukces w sukcesji gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich”

W dniu 03.08.2019r. Stowarzyszenie „Vesna” zorganizowało pierwsze w województwie świętokrzyskim szkolenie dla samorządowców pn. „Sukces w sukcesji – rola samorządów terytorialnych oraz instytucji działających na obszarach wiejskich w kształtowaniu podstaw umożliwiających sukcesję gospodarczą”.

„Vesna” zorganizowała kolejne szkolenie w ramach projektu pn. „Sukces w sukcesji gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich”, a jednocześnie pierwsze w województwie świętokrzyskim dla samorządowców. Głównym celem było przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu sukcesji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządów w budowaniu atmosfery przyjaznej rozwojowi przedsiębiorczości i tworzenia wielopokoleniowych firm.

Zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach : przedsiębiorców, rolników 6.08.2019 r. o godz. 11:00 do Restauracji Szyszkarnia w Brzesku (woj. małopolskie) (brak wolnych miejsc), 07.08.2019r. o godz. 11.00 do Gospody Agroturystycznej „Owczarzówka”, Męcina Mała 1, 38-307 Sękowa (woj. małopolskie) (brak wolnych miejsc).

Projekt realizowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Formularz zgłoszeniowy (woj. małopolskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezH3m4woBMTSokRvx5vmCD52x76SpGYurGnEL-oZ1wlwk-lw/viewform

 

 

Formularz zgłoszeniowy (woj.małopolskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezH3m4woBMTSokRvx5vmCD52x76SpGYurGnEL-oZ1wlwk-lw/viewform

Formularz zgłoszeniowy (woj. świętokrzyskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWE_NsuXJnx5LA1cqD5YYiNZ5OBDC05LTsTT2DArV129Hb-w/viewform

Sukcesja dla przedsiębiorców i rolników w Brzesku.

 

Jak krok po kroku zacząć przekształcenie firmy w celu skutecznej sukcesji,  jaką rolę w procesie sukcesji pełni testament i jak rozdzielczość majątkowa wpływa na proces sukcesji- to zagadnienia, które w szczególny sposób interesowały uczestników kolejnego szkolenia dla przedsiębiorców i rolników w Brzesku na szkoleniu w dniu 6. sierpnia 2019r.

 Szkolenie dla przedsiębiorców i rolników zorganizowało Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna” wraz z Partnerami projektu pn. „Sukces w sukcesji gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich” Celem operacji jest objęcie wsparciem szkoleniowym rolników, przedsiębiorców oraz samorządowców w zakresie sukcesji gospodarczej rozumianej jako elementu wpierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 Stowarzyszenie „Vesna” – Partner KSOW wraz z dodatkowymi Partnerami KSOW tj. Centrum Prawno- Szkoleniowym, Przedsiębiorstwem Usługowym Małgorzata Dudek oraz Fundacją Rozwoju Umiejętności i Relacji zorganizowało szkolenie pn. „Sukces w sukcesji- skuteczna sukcesja gospodarcza gospodarstw rolnych  i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich”. Odbiorcami szkolenia byli zarówno rolnicy jak  i przedsiębiorcy działający na terenie Małopolski, którzy zdobyli wiedzę nt. procesu sukcesji gospodarczej, jej wpływu na prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa czy też przedsiębiorstwa.

Kolejne szkolenia w ramach operacji odbędą się  w Gospodarstwie Agroturystycznym ”Owczarzówka” w Beskidzie Niskim, w Małopolsce a następnie wiedza o sukcesji gospodarczej przekazywana będzie na szkoleniu w Koprzywnicy w województwie świętokrzyskim.

Projekt obejmujący 40 szkoleń i 5 konferencji realizowany jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Formularz zgłoszeniowy (woj. małopolskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezH3m4woBMTSokRvx5vmCD52x76SpGYurGnEL-oZ1wlwk-lw/viewform

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy (woj. świętokrzyskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWE_NsuXJnx5LA1cqD5YYiNZ5OBDC05LTsTT2DArV129Hb-w/viewform

 

 

Formularz zgłoszeniowy (woj. małopolskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezH3m4woBMTSokRvx5vmCD52x76SpGYurGnEL-oZ1wlwk-lw/viewform

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy (woj. świętokrzyskie):https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWE_NsuXJnx5LA1cqD5YYiNZ5OBDC05LTsTT2DArV129Hb-w/viewform

Formularz zgłoszeniowy (woj. lubelskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxIv2F96DappJT-4sPob-7vzjBTOg5LYAO_jOkjqHhx6PTXQ/viewform

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy (woj.świętokrzyskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWE_NsuXJnx5LA1cqD5YYiNZ5OBDC05LTsTT2DArV129Hb-w/viewform

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy (woj. lubelskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxIv2F96DappJT-4sPob-7vzjBTOg5LYAO_jOkjqHhx6PTXQ/viewform

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy (woj. świętokrzyskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWE_NsuXJnx5LA1cqD5YYiNZ5OBDC05LTsTT2DArV129Hb-w/viewform

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy (woj.lubelskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxIv2F96DappJT-4sPob-7vzjBTOg5LYAO_jOkjqHhx6PTXQ/viewform